Roman Kollár
RK-ELEKTRO

Školská 104/2
Nemčice 955 01

0907 784 621

 

Revízie elektrických zariadení

 

Naša činnosť je zameraná na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov.

Je dokázané, že jedinou ochranou pred haváriami technických zariadení je dôsledný výkon kontrolnej resp. revíznej činnosti na elektrických zariadeniach. Dôkladný postup pri vykonávaní odborných prehliadok a skúšok zaručuje celý rad technických noriem a predpisov.

Na základe vykonanej revízie vystavíme "správu o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia". Jej obsahom sú mimo iného aj prípadne zistené závady, ktoré je prevádzkovateľ zariadenia povinný odstrániť.

Je však rovnako dôležité poznamenať, že vykonaním odbornej prehliadky a skúšky preberá elektrotechnik špecialista (revízny technik) na seba za stav zariadenia nemalú zodpovednosť. Z toho vyplýva maximálna znalosť noriem a predpisov a ich dodržiavanie pri kontrole stavu elektrických zariadení.

Používame prístroje: